Sunday, August 22, 2010

Bisikku pada Tuhanku..

ya ALLaH..Doa KuTiTip MoGa TeRus DiBeRi KeKuaTaN oLeHMu..
SuNGGuH BesaR KasiH sayaNGMu..NiKMaT yG x TeRHiTuNG oLeHKu..
TaPi aKu SeRiNG aLPa..LuPa..uTK syuKuR KePaDaMu..
aKu MaLu PaDaMu..aKu MaLu aKaN Dosa2Ku..
aKu seRiNG LuPa PaDaMu..& HaNya MeNGiNGaTiMu TiKa aKu MeMeRLukaNMu..
HaMBa JeNis aPaKaH Ku iNi..x MeNGeNaNG KasiH sayaNGMu..
ya ALLaH.. NaMuN Ku Tau, Kau x PeRNaH MeNGHaMPaKaN HaMBaMu..
MesKiPuN DosaKu MeNGGuNuNG TiNGGi..seLuas LauTaN
Kau TeTaP MeNDeNGaR KeLuHaN & TaNGisKu
ya ALLaH..BeRiLaH aKu KeKuaTaN..
KasiHi & ReDHai seTiaP PeRBuaTaN
HaNya PaDaMu Ku GaNTuNG HaRaPaN
aGaR DiMuDaHKaN seGaLa uRusaN..
ya ALLaH..TuHaNKu..
aMPuNi TiaP Dosa yG aKu LaKuKaN
MuLuTKu..MaTaKu..TeLiNGaKu..KaKiKu..Jua HaTiKu..
ByK MaKsiaT PaDaMu..
TiaDa KaTa MaMPu Ku uNGKaPKaN
uTK MeNGGaMBaRKaN KesaLKu yG MeNGGuNuNG TiNGGi
MaLuKU yG x BeRTePi..
ya ALLaH TuHan yG PeNGasiH
aKu ciNTa PaDaMu & aKu iNGiN KeMBaLi PaDaMu
TuNJuKi aKu JaLaN yG LuRus..JaLan yG HaRus aKu LaLui
DaKaPLaH aKu DaLaM RaHMaT & KasiH syGMu..
DeKaTKaN JiWaKu DeNGaN DiRiMu
JaNGaN BiaRKaN aKu TeRLePas LaGi
DaRi KasiH, CiNTa & PeRHaTiaNMu
aKu iNGiN seLaLu DeKaT PaDaMu..
BiaRPuN eNGKau x PeRNaH MeNJauH DaRiKu
ya ALLaH..TuHaNKu KeKasiHKu..
TeTaPKaN ciNTaKu PaDaMu saTu2Nya ciNTa DaLaM JiWaKu
BiaRKaN aKu TeRus MeRiNDuiMu..
BiaRKaN aKu TeRus MeNuNGGuMu..
aKHiR QaLaM DoaKu
aKu MeNciNTaiMu seGeNaP JiWaKu..ya ALLaH TuHaN seKaLiaN aLaM..
~aMeeN~

0 conteng-conteng:

Post a Comment

 
Copyright (c) 2010 Keep The Positive Momentum. Design by WPThemes Expert
Themes By Buy My Themes And Cheap Conveyancing.